Walt Disney

By | 7 Ocak 2019

Sanatçı olmak isteyen genç bir delikanlı, Amerika’nın Kansas City şehrindeki bir gazetenin editörüne birkaç çi­zimini gösterdi. Editör, gazetede iş isteyen bu genci red­detmekle kalmadı, ona, zerrece resim kabiliyetinin bu­lunmadığını da söyledi.

Delikanlı kendine güveniyordu. Yılmadan azimle başka kapılar çaldı. Ne var ki sonuç hep aynıydı. Kimse onu yetenekli görmüyor, kendisine iş vermiyordu.

Sonunda kiliselere malzeme satan bir firmada iş bu­labildi. İşteki görevi firmanın, satmak istediği malzemele­rin resimlerini çizmekti. Delikanlı, farelerin cirit attığı eski bir garajı kiralayarak çalışmaya başladı.

Genç delikanlı Walt Disney idi. O, film hayatına fare­lerle dolu bu garajda başladı. Sadece kendisi değil, ilhamını garajdaki farelerden aldığı Mickey Mouse da ölmezliğe ka­vuştu.

Bir cevap yazın